Domů | Obec Hostašovice |

Krajinomalba obce Hostašovice
Délka videa (přeletu) cca 28min.

Objekty na trase:

- Čtenice
- Areál Výletiště u Zrzávky
- silnice I/57
- vodní nádrž Kacabaja
- Petřkovické vrchy
- Stranické vrchy
- Les a vrch Včelín
- obec Hodslavice
- obec Straník
- obec Hostašovice
- Parkoviště Domoraz, výchozí místo do přírodní památky
- Přírodní památka „ Prameny Zrzávky“ - Bílá studánka
- Přírodní památka  „Prameny Zrzávky“  - Železitý a siřičitý pramen
- pohoří Ondřejník
- Lysá hora
- Velký Javorník
- vrch Dlouhá
- vrch Krátká
- Huštýn
- Trojačka

clip_Hostasovice
 
  


                                                        © TV Studio Sněženka Sedlnice,  tvstudio@snezenka.cz